Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningsrelateret terapi

Terapeutisk tilbud på Valdemarskolen

Terapien på skolen har til opgave at yde undervisningsorienteret terapi. Det betyder, at det terapeutiske tilbud har til formål at give eleven det bedst mulige udgangspunkt ift. at deltage i undervisningen her på skolen. 
De terapeutiske arbejdsopgaver kan bl.a. bestå af:

- Korte terapeutiske forløb i form af f.eks. individuelle forløb, hold, terapibad eller terapeutisk deltagelse i undervisning.       

- Hold med tværfagligt fokus, f.eks. samarbejde mlm. terapeut og lærer eller terapeut og talevejleder.

- Indretning af individuelle elev-arbejdspladser og/eller klasselokalet. Herunder to årlige tilretninger af samtlige borde og stole til eleverne.

- Afprøvning, udvælgelse og tilretning af hjælpemidler til brug i skolen.

- Tværfaglig sparring omkring sanseintegration og dettes betydning ift. adfærd og skolefærdigheder.

- Tværfaglig sparring omkring valg og tilpasning af aktiviteter.

- Tværfaglig sparring omkring tiltag og tilrettelæggelse af undervisningen ud fra den enkelte elevs ressourcer og udfordringer.

- Udarbejdelse af CPOP-protokoller og deltagelse ved CPOP-konsultationer.

Da prioriteringen ift. de forskellige forløb er baseret på behov, vil varigheden af forløb kunne variere, ligesom der kan være forskel på, hvem der får tilbudt forløb. 

Skolens terapi varetager ikke træning og behandling, da fokus udelukkende er på undervisningsorienteret terapi. Derfor vil f.eks. genoptræning efter operation, vederlagsfri fysioterapi, vedligeholdende fysioterapi samt ergoterapi foregå hos terapeuter udenfor skolen. Ønskes yderligere terapi kan dette drøftes med sagsbehandler ift. visitation af kommunal terapi eller nævnes for egen læge mhp. henvisning til vederlagsfri fysioterapi efter §62. 

Faglig fordeling i terapien

Skolens terapi består af to fysioterapeuter og en ergoterapeut. Både fysioterapeuterne og ergoterapeuten arbejder med sanseintegration og sansestimuli samt udvælgelse, afprøvning og tilretning af hjælpemidler. Begge faggrupper udarbejder desuden CPOP-protokoller på de elever, som er tilknyttet CPOP (Cerebral Parese Opfølgnings Program).
Nedenfor vil vi gennemgå de mere specifikke fokusområder for hhv. fysioterapi og ergoterapi.

Fysioterapeutisk tilbud

Fysioterapeuterne arbejder meget på kropsniveau med henblik på at forbedre de grovmotoriske funktioner og dermed skabe bedre forudsætninger for motoriske færdigheder. Fokus kan f.eks. ligge på ledbevægelighed, styrke, stabilitet, balance, koordination, motorisk planlægning og kropsbevidsthed. Derudover står fysioterapeuterne for de 4 hold i varmtvandsbassin (3 hold fra M-sporet og 1 hold for skolens øvrige spor). Fysioterapeuterne rådgiver desuden om lejringer og forflytninger til skolens personale. 

Ergoterapeutisk tilbud 

Ergoterapeuten arbejder, ligesom fysioterapeuterne, på kropsniveau, men med henblik på at forbedre de finmotoriske, mundmotoriske og mimiske færdigheder. Ergoterapeuten arbejder i høj grad aktivitetsbaseret og allerhelst i den ”rigtige” kontekst, f.eks. øve at klippe med saks i ’Håndværk og design’ - og derfor kan ergoterapeuten også deltage i udvalgt undervisning. Derudover arbejder ergoterapeuten også på kognitivt niveau med kompenserende strategier og sørger for tilretning af bord og stol på elevens arbejdsplads i klassen.

Personlige hjælpemidler

Mindre tilretninger af personlige hjælpemidler kan godt foregå på skolen, men varetages ikke af skolens terapeuter og der trækkes heller ikke øvrigt personale ud fra undervisningen til at gå med ved afprøvninger/tilretninger. Større tilretninger af personlige hjælpemidler skal foregå i hjemmet og koordineres med hjælpemiddelenhedens terapeuter.

Kontakt til terapien

Når den terapeutiske indsats er en del af undervisningen på skolen, bliver der ikke givet særlig information til forældrene. Når en elev tilbydes enten individuelt forløb eller deltagelse på et hold, vil forældre blive orienteret enten af klassens personale eller af terapien. Orienteringen vil bl.a. indeholde oplysninger om start- og sluttidspunkt for det terapeutiske tilbud. Hvis der er spørgsmål til det undervisningsrelaterede tilbud generelt eller til et specifikt tilbud, kan terapien kontaktes via Aula eller på tlf. 22 41 22 18.