Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsesmedlemmer

Skolebestyrelsen Valdemarskolen 2022/23

Hvem er vi?

Forældrerepræsentanterne er:

Stine Bille Bønløkke, formand, har 2 børn på K-Sporet

Mette Hesselund, næstformand, har barn på A-sporet udskoling

Helle Skræddergaard Phillipsen, menigt medlem, har barn på K-sporet

Hans Woetmann, menigt medlem

Charlotte Christensen, menigt medlem, har barn på A-sporet udskoling

Tanja Hauge Dalby Ramsgaard, suppleant, har barn på M-sporet

Jørn Jensen, suppleant, har barn på A-sporet indskoling

Anitta Malling, suppleant, plejemor til barn på X-sporet og A-sporet mellemtrin

Medarbejderrepræsentanterne er:

Tove Helbo Jensen, lærer på A-sporet indskoling

Hanne Raahauge, pædagog på A-sporet indskoling

Ledelsesrepræsentanterne er:

Mette Yding Olsen, skoleleder

Maibritt Sander, viceskoleleder

Alle medlemmer kan kontaktes via Aula ved behov.

 

Hvad laver vi i skolebestyrelsen?

Vi deltager i skolebestyrelsesmøderne, der afholdes 1x pr. måned året rundt bortset fra december og juli måned. Møderne er af 2 timers varighed og ligger på skiftende ugedage og oftest kl. 17-19, alternativt kl. 19-21.

Forældre- og medarbejderrepræsentanterne sidder med i bestyrelsen på lige fod, hvor vi alle har en stemme samt en direkte, god og dialogskabende kontakt til skolens ledelse. 

Her er eksempler på nogle af de områder, skolebestyrelsen er en aktiv del af:

Skolens visioner, principper, det pædagogiske grundlag og trivsel for både børn og personale

Ansættelsesudvalg, hvor vi har mulighed for at deltage aktivt i ansættelsessamtaler

Søgning af fondsmidler til f.eks. etablering af legepladser mm.

Projekter omkring vores børns hverdag f.eks. madpakkeordning eller lign.

Udarbejdelse af høringssvar til forvaltningen omkring skolens rammer

Info om skolens daglige økonomi

Vi arbejder på nye tiltag og idéer på skolen f.eks. tema-møder, hvor man både kan få ny viden og                       skabe et forældrenetværk.

Bestyrelsens arbejde er også at sikre, at alle børne- og medarbejdergrupper bliver hørt via forældre- eller medarbejderrepræsentanterne, hvorfor det er ønskeligt at have forældre fra hver afdeling repræsenteret i skolebestyrelsen.

Vi inddrages IKKE i personsager/sager om et enkelt barn. Disse skal som altid tages med elevens team, elevens afdelingsleder og/eller skolens ledelse. (i nævnte rækkefølge).